The Simonita

basil pesto, Roma tomatoes, fresh mozzarella, balsamic vinegar